• page_banner_01
  • page_banner-2

دستگاه بسته بندی تاشو لباس های نازک

  • دستگاه بسته بندی تاشو لباس نازک

    دستگاه بسته بندی تاشو لباس نازک

    عملکرد تجهیزات

    1. این سری تجهیزات از مدل پایه FC-M152A تشکیل شده است که می توان از آن برای یک بار تا کردن لباس به چپ و راست، یک یا دو بار تا کردن طولی، تغذیه خودکار کیسه های پلاستیکی و پر کردن کیسه ها به صورت خودکار استفاده کرد.

    2. اجزای عملکردی را می توان به شرح زیر اضافه کرد: اجزای آب بندی گرم خودکار، اجزای آب بندی خودکار پاره کننده چسب، اجزای انباشته خودکار.اجزاء را می توان با توجه به نیازهای استفاده ترکیب کرد.

ref:_00D361GSOX._5003x2BeycI:ref